Press "Enter" to skip to content

Vær obs! på disse faktafeilene

Nettstedet Faktisk.no (eid av NRK, TV2, VG og Dagbladet) sjekker påstander i offentligheten. Her er de siste vesentlige faktafeilene. Alle utsagnene defineres som «faktisk helt feil».

AV DAG HERBJØRNSRUD, dag@vis24.no

28.11.2017. Oppdatert 10.12.2017.

PÅSTAND: «Det har aldri vært mer kriminalitet, barnefattigdom og uroligheter.»

Konklusjon: «Det er ikke riktig at kriminaliteten aldri har vært høyere, hverken i Norge eller Oslo.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Oslo politidistrikt og Oslo kommune viser at kriminalitetstallene har vært betydelig høyere før. Nedgangen gjelder også for mange andre land, og har pågått siden årtusenskiftet. Det overordnede bildet bekreftes også av instituttleder Heidi Mork Lomell ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.» (Faktisk.no, 06.12.2017)

 

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

PÅSTAND: «Dette byrådet har økt antall avganger mer på ett år enn de borgerlige gjorde på fire år.» (Lan Marie Berg, MDG)

Konklusjon: «Det er feil at antallet ukentlige avganger med kollektivtrafikk på ett år under denne byrådsperioden har økt mer enn det gjorde under hele forrige byråd. Antallet avganger økte tre ganger så mye i løpet av forrige bystyre-periode som det ligger an til å øke i 2017.»

 

Påstand: «Det svenske kirkemøtet (…) vedtok en ny liturgibok der Gud omtales som det kjønnsnøytrale «hen».» (Document.no)

Konklusjon: «Det er ikke riktig at det svenske kirkemøtet har innført det kjønnsnøytrale ordet «hen» om Gud. «Hen» er overhodet ikke nevnt i den nye kirkehåndboken. Kirkemøtet har imidlertid vedtatt å gi prestene tre alternativer ved innledningen av gudstjenesten. De kan velge mellom «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn», «I Guds, Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» og det mer kjønnsnøytrale «I Guds, den treeniges navn». Det åpnes også for å benevne Den Hellige Ånd som hunkjønn.»

Påstand: «Hver uke går det fem fulle fly fra Oslo til Etiopia.» (Hege Storhaug, Human Rights Service)

Konklusjon: «Det går ikke fem fulle fly fra Oslo til Etiopia hver uke. Det oppgis ikke tall på hvor mange som flyr denne ruten helt fra Oslo, men i snitt går det på 115 passasjerer under mellomlanding i Stockholm. Beregninger gjort på bakgrunn av publiserte data fra svenske luftfartsmyndigheter og Ethiopian Airlines tilsier at flyene i snitt har rundt 70 passasjerer med seg når de tar av fra Gardermoen. Når det er 270 plasser i flyet, blir det feil å si at det går fem fulle fly fra Oslo til Etiopia hver uke.»

 

Bilder: Wikicommons.

 

 

%d bloggere liker dette: