Press "Enter" to skip to content

Slik er holdningene til jøder og muslimer

Både nordmenn flest, jøder og muslimer har fordommer mot hverandre. HL-senterets nye rapport avdekker flere overraskende funn. Venstre har de mest jødevennlige velgerne, mens Frp-velgere er de mest skeptiske til jødene.

AV DAG HERBJØRNSRUD dag@vis24.no

Tirsdag 5. desember ble den nye rapporten «Holdninger til muslimer og jøder i 2017» lagt frem av Senter for Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Både jøder, muslimer og befolkningen generelt er spurt.

Oversikten viser at Venstres velgere er de med med minst fordommer mot jøder, fulgt av velgere fra KrF og SV. Venstre-velgerne er også de med med minst negativt syn på muslimer.

Fremskrittspartiets velgere er de med mest negativt syn på jøder. Frp-velgerne får en samlet høy skåre på drøyt 13 prosent for negative holdninger til jødene. Det er seks ganger så høyt som KrF med 2 prosent og fire ganger så høyt som SV. Miljøpartiet De Grønne-velgerne fulgte på en andreplass med en skåre på 10 prosent (hos Fri Tanke svarer Frps Jon Helgheim på årsaken til at partiets velgere havner så høyt på jødefiendtlighet.)

HL-senterets rapport viser også hvem muslimer, jøder og resten av befolkningen ønsker som naboer og venner. 59 prosent av de spurte muslimene svarte at de ville likt eller ikke hatt noe imot rom (sigøynere) som naboer, mot 35 prosent i hele befolkningen.

76 prosent av muslimene ville likt eller ikke hatt noe imot å ha en jøde som nabo. 85 prosent av jødene kunne tenkt seg en muslim som nabo –  mot 69 prosent i resten av befolkningen.

HL-senterets rapport viser samtidig at 6,9 prosent av de spurte muslimene har høy antisemittisme på samleindeksen, mot 5,5 prosent i resten av den norske befolkningen. Forskerne konkluderer med at dette «resultatet for befolkningsutvalget og det muslimske utvalget ikke er signifikant forskjellig» (s. 53). Altså at den jødefiendtlige minoritetsandelen ikke er større blant norske muslimer enn blant norske kristne/humanister, slik at det ligger innenfor feilmarginen. Forskerne påpeker at de som trekker den muslimske andelen opp, er respondenter over 60 år, samt muslimer fra Bosnia. Muslimer fra Iran og Kosovo er registrert med null (0) antisemittisk tilbøyelighet (se tabell 55).

De eneste som skiller skiller seg tydelig ut, er gruppen «andre» (se tabell 55 nedenfor). Dette er innvandrere fra muslimskdominerte land, men som ikke selv definerer seg som muslimske. Hos dem ligger den antisemittiske indeksen kun på 2,6 prosent.

Slår man sammen innvandrere fra muslimskdominerte land (muslimer og ikke-muslimer) får de en skåre på 5,7 prosent på antisemittismeindeksen. Dette er ganske nøyaktig det samme som i befolkningen generelt, som har en skåre på 5,5 prosent.

LES MER:

HL-forsker Cora Alexandra Døving, kronikk: «Fakta om fordommer» (Klassekampen 06.12.17)

Prosjektleder Christhard Hoffmann og prosjektkoordinator Vibeke Moe: «Antisemittisme og muslimfiendtlighet er beslektede fenomener» (Aftenposten 05.12.17)

 

 

Be First to Comment

Hva synes du? Legg igjen din kommentar

%d bloggere liker dette: